श्री ज्योतिर्मणि पीठ !
मणिकूट - नीलकण्ठ

प्रत्यक्ष गन्धर्वराज चित्ररथ तीव्र सिद्धि अनुष्ठान - पांच दिवसीय विशेष अनुष्ठान ! *