श्री ज्योतिर्मणि पीठ !
मणिकूट - नीलकण्ठ

श्री षोडशी महाविद्या अनुष्ठान - पांच दिवसीय अनुष्ठान !