श्री ज्योतिर्मणि पीठ !
मणिकूट - नीलकण्ठ

सर्व सौभाग्यप्रदायक स्वयंसिद्ध श्री श्रीसूक्त पाठ विधि !