श्री ज्योतिर्मणि पीठ !
मणिकूट - नीलकण्ठ

श्री बद्रीनाथ मन्दिर !