श्री ज्योतिर्मणि पीठ !
मणिकूट - नीलकण्ठ

श्री महाषोडशी वर्णरत्नावली स्तोत्र !