श्री ज्योतिर्मणि पीठ !
मणिकूट - नीलकण्ठ

सिद्धपीठ देवलगढ़ मन्दिर !