श्री ज्योतिर्मणि पीठ !
मणिकूट - नीलकण्ठ

अन्तर्प्रज्ञा जागरण साधना शिविर !